Stroke

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd jaarlijks 15 miljoen mensen aan een beroerte lijden, van wie de meesten in ontwikkelde landen wonen, waar hypertensie, hypercholesterolemie en hartaandoeningen veel voorkomen. Beroerte is de derde belangrijkste doodsoorzaak en scoort het hoogst als oorzaak van invaliditeit.

Beroerte wordt gedefinieerd als een acuut focaal letsel van het centrale zenuwstelsel (CZS) als gevolg van een vasculaire oorzaak, zoals een herseninfarct, intracerebrale bloeding of subarachnoïdale bloeding. De symptomen die door een beroerte worden veroorzaakt, zoals hemiplegie, cognitieve stoornis, afasie en dysfagie, hebben een grote invloed op het vermogen van patiënten om dagelijkse activiteiten (ADL) uit te voeren, evenals op sociale participatie.

Acupunctuur wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een alternatieve en aanvullende strategie voor de behandeling van een beroerte en voor het verbeteren van de zorg voor een beroerte. Resultaten van klinische onderzoeken en meta-analyses hebben de werkzaamheid van acupunctuur aangetoond bij het verbeteren van de evenwichtsfunctie, het verminderen van spasticiteit en het vergroten van de spierkracht en het algemeen welzijn na een beroerte. Acupunctuur kan effectief zijn bij het verbeteren van de stoornis na een beroerte, zoals gemeten door het analgetische effect, motorische revalidatie, verhoogde perfusie binnen peri-infarcten en lage perfusiezones in de aangedane lob, en de stimulatie van neuronale reorganisatie, naast andere bevindingen.

Copyright © 2021 Acupunctuur1